Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları

Ulusal mesleki yeterlilikler ile uyumlu ve kapsamı dahilinde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarıdır. Yapılan sınavların sonucunda başarılı olan bireylere mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir.