Türklim Kariyer Port

 Liman işletmeciliği faaliyet alanında hâlihazırda çalışan ve ileride bu iş kolunda çalışacak olan işgücünün mesleki niteliklerini MYK tarafından tanımlanmış meslek standartları ve ulusal yeterliklere uygun olarak, TÜRKAK ve MYK tarafından akredite olmuş sınav ve belgelendirme merkezleri yoluyla belgelendirerek ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin ulusal ve küresel pazarda rekabet güçlerini artırmaktır.