Tiad Meslekitest Merkezi

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından, TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) adı altında, takım tezgahları sektöründe oluşturulmuş olan ulusal yeterliliklere dayalı olarak değerlendirme ve sertifikasyonu sağlayan mesleki bilgi-beceri belgelendirme merkezi kurmuştur. Bu merkezin kuruluşu, TİAD’ın Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği destekli hibe projesinin, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından desteklenmeye uygun bulunmasına dayanır.

Söz konusu projenin genel hedefi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturularak, etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilikler Sistemi (UYS) kurulmasına ve işletilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda öncelikli olarak, TİAD tarafından “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (UMS)”, “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” ve “NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

TİAD tarafından hazırlanan 3 Ulusal Yeterlilik ile ilgili olarak, TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre sınav ve belgelendirme sistemi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda belgelendirme yapmak için TİAD Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM); Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 12 Aralık 2013 tarihinde akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 1 Temmuz 2014 tarihinde yetkilendirilmiş ve faaliyete başlamıştır.