Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Bakanlıkça alınan kararlar doğrultusunda mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi. Belge zorunluluğu gerektiren mesleklere ulaşmak için tıklayınız. Bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalışması durumunda çalışma ve iş kurumu müdürlüğü tarafından işverene her bir çalışan için 500 TL idari para cezası uygulanacaktır. Zorunluluk gerektiren mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Hangi durumlarda belge şartı aranmaz?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesine sahip olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmamaktadır.

Hangi belgeler geçerli değildir?

Çıralık, kalfalık, meslek eğitim kursları, İŞKUR ve UMEM kurslarından alınan belgeler geçerli olmamaktadır.