DYO Akademi

DYO Akademi Müdürlüğü; ülkemizin nitelikli işgücünü artırıcı faaliyetlere katkı amacıyla kurulmuştur. Yönetmeliklere uygun çalışmalar yaparak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen asgari normlara uygun seviyenin ölçümünü yaparak, yeterlilik kapsamında belgelendirme sürecini yürütür.

Farklı meslek gruplarından seçmiş olduğu, tarafsız Komite üyeleri ile; adil, eşitlikçi, bağımsız, güvenilir bir sistem oluşturmuş ve Politikasında bunu belirtmiştir.

"11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterlilik için herhangi bir eğitim ve deneyim şartı aranmamaktadır. Eğitim alınmış olması durumunda, belgelendirme prosesinde herhangi bir hafifletici uygulama (daha basit, daha ucuz vb.) yapılmamaktadır."