Zorunlu Mesleki Yeterlilikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler

#Yeterlilik KoduYeterlilik AdıSeviyeSektör
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal
5 12UY0092-3 Asansör Bakım Ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
6 12UY0092-4 Asansör Bakım Ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
7 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
8 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
9 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3 Enerji
10 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4 Enerji
11 11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat
12 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 İnşaat
13 12UY0082-4 CNC Programcısı Seviye 4 Metal
14 12UY0082-5 CNC Programcısı Seviye 5 Metal
15 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal
16 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal
17 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji
18 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
19 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji
20 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji
21 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
22 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji
23 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 İnşaat
24 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat
25 12UY0080-4 Hidrolik - Pnömatikçi Seviye 4 Metal
26 12UY0080-5 Hidrolik - Pnömatikçi Seviye 5 Metal
27 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
28 11UY0031-3 Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji
29 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
30 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
31 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
32 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv
33 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv
34 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv
35 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
36 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
37 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
38 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
39 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
40 12UY0053-3 Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Otomotiv
41 12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
42 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
43 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
44 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
45 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
46 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
47 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
48 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

.Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kaynak: http://www.myk.gov.tr

İlgili Etiketler