PAGEV

PAGEV, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biridir. Mevcut 600 mütevellisi ve 1750 ilişkili şirketle Türkiye'deki plastik sektörü değer zincirinin ciro olarak %88'indan fazlasını temsil etmekteyiz.

Türkiye plastik sektörü yeniliklerin önünü açarak, vatandaşlara kaliteli bir yaşam ve kaynak verimliliği imkanı sağlayıp iklimi korumakta ve Türkiye'de refaha önemli bir katkı sağlamaktadır. 250 binden fazla insan yaklaşık 14,000 şirkette (sektörde yer alan, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli şirketler) çalışarak yıllık 34 milyar dolardan fazla bir ciro yaratmaktadır. Plastik sanayisinde PAGEV'in temsil ettiği değer zincirinde polimer üreticileri, mamul üreticileri, makina üreticileri ve kalıpçılar bulunmaktadır.

PAGEV, plastiğin sağladığı olumlu katkıları tanıtmak için:

  • Malzemenin yararlı özelliklerini ve hizmet ömrü süresince topluma sağladığı olumlu katkıları vurgular;
  • Topluma eğitsel bilgiler vererek farkındalık yaratır ve yanlış anlamaları ortadan kaldırır;
  • Global ve ulusal kurumlarla irtibata geçerek politika konularında doğru bilgilere dayanan kararlar alınmasını sağlar;
  • Plastiğin sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve yaşam kalitesine katkısını dile getirir;
  • Derinlemesine çalışmalar yürütür ve deneyimlerini paylaşır. 

PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın, plastik sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) Avrupa Birliği destekli hibe projesi, 2011 yılında, Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Projenin Hedefi;

1) Plastik sektör mesleklerini belirlemek ve bu mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin tanımlandığı 9 plastik sektör mesleğinin "Meslek Standartları" nı hazırlamak,

2) Mesleği icra eden ve sektörde çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gerekli yeterliliklerin tanımlandığı 4 adet plastik sektör mesleğinin "Ulusal Yeterlilikler" ini hazırlamak,

3) Ulusal Yeterlilikleri hazırlanan plastik sektör mesleklerini "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" ne yerleştirmek,

4) Ulusal Yeterliliği hazırlanan mesleklerin teorik ve uygulamalı performans ölçme değerlendirme sistemlerinin oluşturulması,

5) Tüm organizasyon altyapısı oluşturulmuş PAGEV Voc-Test Merkezi - Plastik Sektörü Personel Belgelendirme Merkezi'nin kurulması,

6) Merkezin TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonunu sağlamak,

7) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından "yetkilendirilmiş kuruluş" yetkisini almak,

8) PAGEV Voc-Test Merkezinde yapılacak ölçme değerlendirme hizmetlerinin sonunda başarılı olanlara "MYK Yeterlilik Belgeleri" nin verilmesi ve sertifikasyon.