Metal Sektöründe Belirlenen Yeni Yeterlilikler

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından Metal sektörü kapsamında belirlenen Tel Makineleri Operatörü (Seviye 4) ve Tesviyeci (Seviye 3 - Seviye 4) taslak mesleki yeterlilikleri Metal Sektör Komiteside görüşülerek komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve 28.02.2018 tarih ve 2018/28 sayılı kararı ile MYK Yönetim Kurulunca onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşlemektedir?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz. 

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum/kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

İlgili Etiketler