MESS

Türkiye'nin ilk işveren sendikası MESS, nitelikli iş gücüne, katma değer yaratan çalışma ortamlarına ulaşmak, kalkınmaya katkı sağlamak ve ulusal rekabet gücümüzü artırmak amacıyla, MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ A.Ş (SIBEM)’yi hayata geçirmiştir.

AB, Lizbon Eğitim-Öğretim hedefleri kapsamında, hayat boyu öğrenme çatısı altında, örgün, yaygın ve informal (alaylı) yollarla gerçekleşen tüm mesleki edinimlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesini teşvik etmektedir. Bu yaklaşımla, ülkeler tarafsız, güvenilir ve ulusal yeterliliklerine dayalı sınav ve belgelendirme merkezleri oluşturmalıdırlar.


Kurumumuz;
  • Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Mesleki Yeterlilikleri referans alan,
  • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu,
  • İş piyasası gereksinim ve koşullarına uygun,
sistemi ile öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve belgelendirilmesini sağlamaktadır.