Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, çalışan ve işveren için önemli avantajlara sahiptir. Çalışan bireyin icra ettiği meslek üzerindeki eksiklerini giderip bilgisini artırırken işveren içinde aranılan pozisyon için nitelikli ve belgeli istihdam sağlayabilmek adına avantajları bulunmaktadır. İşveren için bir katkısı daha bulunmaktadır. Yeterlilik belgesine sahip olan çalışanların sigorta primi işveren payı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanmış ve iş dünyasında en çok aranan niteliklerden biri haline gelmiştir. Verimlilik ve rekabet gücünü artırmak adına nitelikli iş gücü oluşturmak, işsizliği azaltmak adına orta ve uzun vadede ülkemizdeki ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda sunulan hizmetlerin ve ürünlerin kalitesi artması ile yaşam ve kalite standartlarımızın yükseltmesine destek olmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam eden işverenler 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanabilmektedir. 4477 sayılı kanunda yer alan bu maddenin geçerliliği Bakanlar Kurulu'nun 2015/8321 sayılı kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.