İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (İAÜSEM) kuruluş amacı, üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesidir. İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır. İAÜSEM bu bilinçle, eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere bünyesinde eğitim akademileri ve eğitimleri organize eden eğitim koordinatörlükleri oluşturmuştur.

İAÜSEM 2012 yılında ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmaları sonucunda oluşturulan Meslek Standardları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak ülke ihtiyacı olan ve üniversitemiz bünyesinde etkin çalışmalar yürütülen alanlar dikkate alınarak belirlenen alanlarda Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyet göstermeye karar vererek çalışmalarına başlamıştır. Bu faaliyetlerin eğitim çalışmalarından bağımsız olarak yürütülmesi amacıyla İAÜSEM bünyesinde Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü oluşturulmuş ve yapılanması tamamlanmıştır.