İNTES MYM

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (İNTES MYM) inşaat sektöründe çalışan ve/veya çalışmak isteyen işçilerin mesleki bilgi ve becerisini kurallar çerçevesinde, ulusal standartlara ve yeterliliklere uygun olarak değerlendirmek ve belgelendirmek üzere kurulmuştur. İnşaat sektöründe bu faaliyetleri yerine getirebilmek için yasal gerekleri yerine getirerek önce personel belgelendirmesi yapmak üzere TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)’dan Akreditasyon Sertifikası almıştır. Ardından MESLEKI YETERLILIK KURUMU (MYK) tarafından inşaat sektöründe ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermek için yetkilendirilmiştir. İNTES MYM kalite güvencesi altında tarafsızlık ilkesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

intesmym