İDMİB

İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezi

Deri ve Deri Ürünleri sektörünün en fazla ihracatçı üyesine sahip organizasyonu olarak, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği deri, ayakkabı, konfeksiyon ve saraciyeden oluşan tüm alt sektörlerin desteği ile "Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı" projesini hayata geçirmiştir.

27 ay süren deri ve deri ürünleri Voc-Test Merkezi Projesi; sektördeki çalışanların MYK onaylı sertifikalarla belgelendirilmesiyle tüm sektörün yeterlilikleri sertifikalarla kanıtlanmış işgücüne kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

YETKİN BELGELİ İŞGÜCÜ İSTİHDAMINDA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI PROJESİ İLE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ MESLEKİ BELGELENDİRME MERKEZİNE GİDEN SÜREÇ HANGİ ADIMLARDAN OLUŞTU? 

‘Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere AB tarafından fonlanan Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı Projesi başlatıldı.

MYK tarafından deri ve deri ürünleri sektöründe yer alan mesleklerin ulusal standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin hazırlanması için Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvuru yapıldı ve yetkilendirildi.

Proje ile İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezinin ulusal ve uluslararası denkliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi veren kuruluş olarak yapılanması sağlandı.

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına göre İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezinin yetkilendirilmiş kuruluş olması için çalışmalar başlatıldı.

İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezinin, MYK’nın mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluş olması için çalışmalar başlatıldı.