Ege Orman Vakfı Akademi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İktisadi İşletmesi

ge Orman Vakfı ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilmekte olan projede standartları tanımlanan meslekler; Zeytinyağı Üretim Operatörü (4. Seviye), Fermente Ürün Üretim Operatörü (4. Seviye), Tadımcı (4. Seviye) meslekleridir.

Projenin genel amacı; nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Özel amacı ise gıda sektörünün içerisinde “8.2 Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri” alt sektöründe 4. Seviyelerde, Zeytinyağı Üretim Operatörü, Fermente Ürün Operatörüve Tadımcı mesleklerinde meslek standardı tanımlamak ve tanımlanan bu 3 mesleğe ait ulusal yeterlilik hazırlamak, Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve işletmektir.

İlgili Etiketler