TSM - Tekstil Sertifikasyon Merkezi

Tekstil Sertifikasyon Merkezi ; ülkemizde terbiye ve iplik üretimi alanlarında formal (okul, halk eğitim vb. yerlerden edinilmiş bilgi) ve informal (işyeri, aile, arkadaş çevresi vb. edinilmiş bilgi) yollarla kazanılmış olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ölçmek ve değerlendirmek, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmek amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde tekstil sektöründe en önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, kurulduğu ilk günden itibaren Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün menfaatleri doğrultusunda önemli faaliyetler göstermekte ve bu anlamda insan ve üretim merkezli politikalar geliştirerek ülkemiz kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sağlamaktadır.

Global tekstil konfeksiyon sektörünün önemli ülkelerinden biri olarak Türkiye, bu sektörlerde sahip olduğu potansiyelini daha ileri noktalara taşımak, bu sektörlerde önde gelen marka ülkelerden biri olmak adına, işgücünün ve mevcut üretim yapısının yüksek katma değerli ve yenilikçi ürün üretimine yönelik olarak geliştirilmesine yönelik politikalara öncülük etmektedir.

Geleneksel emek yoğun yapısı nedeniyle insan odaklı yaklaşımların büyük önem taşıdığı, işgücünün eğitimi ve gelişimine yönelik önemli yatırımların yapıldığı sektörümüzde, işgücünün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

Sertifikasyon alanında TTSİS’in desteği ve katkılarıyla kurulan Tekstil Sertifikasyon Merkezi (TSM), sektörde yeterliliklerin belgelendirilmesi noktasında önemli bir eksikliği giderecek, sektörün makro anlamdaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak üzere önemli bir işlev üstlenecektir.

TSM’nin öncelikli hedefi tekstil sektöründe, örgün, yaygın ve informal yollarla gerçekleşen tüm mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik etkin, şeffaf, adil, tarafsız, güvenilir bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmaktır.

TSM, belgelendirme hizmetine yönelik olarak teorik ve pratiğe dayalı bir sınav ve belgelendirme sistemi kurgulamış, bu kapsamda da gerekli organizasyonel yapılanmayı tamamlamıştır.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tüzüğünün 4/17-2 maddesi uyarınca, TTSİS Yönetim Kurulu’nun 28.04.2013  tarihli kararı ile kurulmuştur.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.06.2014 tarihli kararına istinaden belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm faaliyetlerinin “Tekstil Sertifikasyon Merkezi” kısaca “TSM” olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.