TETESFED

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen ‘Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi’ adlı ve ‘TRH3.1UYEP2/P-03/37’ numaralı proje Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından yürütüldü.

Projenin nihai hedefi olan VOC-TEST Merkezinin Kurulması, Akreditasyonu ve Yetkilendirilmesi faaliyetleri; TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardı kapsamında MYK ve TURKAK tarafından yetkilendirilmesi ile 01/02/2016-30/11/2017 tarihlerinde tamamlandı. Söz konusu faaliyetlerin başlatılabilmesi için Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi); Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 30/12/2016 tarihinde tescil edildi, 04/01/2017 tarih ve 9234 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandı. MYK ve TURKAK tarafından yetkilendirilmesi ile TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmeyi üstlendi.

İlgili Etiketler