YBK Paydaş Calıştayı 19-21 Eylül 2018 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Abant'ta “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış bölümü Avrupa Eğitim Vakfı Mesleki Teknik Eğitim ve Sosyal İçerme Uzmanı Sayın Lida KİTA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÖZHAN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Program Yöneticisi Sayın Tsvetana STOYCHEVA ve Sektör Yöneticisi Sayın Mustafa BALCI, Bolu Ticaret Odası Sayın Türker ATEŞ ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Statülerine, kapsamlarına, yetki sürelerine ve belge sayılarına göre değerlendirilerek Avrupa Eğitim Vakfı tarafından seçilen 40 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının davet ettiği iş dünyası temsilcilerinin ve MYK'nın Genel Kurulunda yer alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği çalıştayın açılış konuşmasında Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN ulusal yeterlilik sisteminin geldiği noktayı belirterek sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesi kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında ülkemizde yer alan tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanacağını belirtmiştir. Sayın CEYLAN YBK Paydaş çalıştayının MYK'nın ikinci 10 yılındaki faaliyetlerine yararlı çıktılar sağlayacağını temenni ettiğini belirterek çalıştaya katkılarından ötürü Avrupa Eğitim Vakfı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği, MYK paydaşları ve YBK temsilcilerine teşekkür etti.

Çalıştay açılış konuşmalarından sonra MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet ORDUKAYA MYK'nın son yıllarda gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yaptı. Çalıştay iş dünyası temsilcilerinin ve MYK uzmanlarının farklı konulardaki sunum ve tartışma oturumları ile devam etmiştir.

Çalıştayın ilk günün sonunda Avrupa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen gala yemeği organizasyonunda 400.000 Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlenmesi anısına bir kutlama gerçekleştirildi.

Çalıştayın 2. ve 3. gününde ulusal yeterlilik sisteminin farklı boyutları ile masaya yatırılarak değerlendirilmesi, varsa eksiklerinin tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulması, amacıyla çalıştay gruplarında 18 başlıkta tartışma grupları yürütülmüştür. Çalıştayın kapanış oturumunda ise tüm çalışmalar raporlanarak önümüzdeki faaliyet dönemine ilişkin tarafların beklenti ve önerileri dile getirilmiştir.

İlgili Etiketler