11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 09/05/2011 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Personel Yönetim Derneği (PERYÖN) tarafından Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 19/07/2011 tarih ve 2011/50 sayılı ile onaylanmıştır.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 07/09/2016 tarih ve 2016/63 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Sektör : İş ve Yönetim Mesleki Yeterlilikleri