Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 7. Toplantısını Gerçekleştirdi

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesinin 7. toplantısı, 13 Haziran 2016 tarihinde MYK’da gerçekleştirildi.

Toplantıda; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) tarafından hazırlanan ve 5 yıllık süresi dolan güncellenmiş Ulusal Meslek Standartları incelendi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, TESK tarafından hazırlanan “Halı Temizleme ve Bakım Elemanı (Seviye 3)” taslak meslek standardı incelendi. Söz konusu taslak meslek standardı Sektör Komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardı olarak yürürlüğe girecek.