Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 01.06.2016 tarihli ve 2016/32 sayılı kararı ile Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 20.06.20126 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş aşağıda yer alan yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 00)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 02)
11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) (Revizyon: 01)
12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 3) (Revizyon: 01)
12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) (Revizyon: 02)
09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)