PROAKTİF Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri. Ltd. Şti Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 01.06.2016 tarihli ve 2016/32 sayılı kararı ile Proaktif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri. Ltd. Şti’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 14.06.20126 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş aşağıda yer alan yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

12UY0048-3 Duvarcı (Seviye 3)
12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)
12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)
12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)
12UY0058-3 Su Yalıtımcısı (Seviye 3)
11UY0024-3 Sıvacı (Seviye 3)
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)
12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı (Seviye 3)
11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Seviye 3)
11UY0025-3 Tünel Kalıpçı (Seviye 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgelendirme Başvuruları

 

Kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.