SIBEM Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5

ULUSAL YETERLİLİK

11UY0004-5

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5

Otomotiv Mesleki Yeterlilikleri

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Yeterlilik taslağı, 16.11.2009 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 22/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.


Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 17.02.2016 tarih ve 2016/10 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.
Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü, üretimi ve montajı yapılan çeşitli türden ağır vasıtaların birini veya birkaçını, dokümanlar, araç imalat bildirisi, prosedür ve talimatlara göre kontrol eden, fren test standında bu vasıtaların ABS, ASR, fren kuvvetleri, ağırlık ve takograf türünden kontrollerini yapan, karayollarında aracın deneme sürüşünü gerçekleştiren, sürekli tekrar eden veya imalat birimleri tarafından düzeltilemeyen hatalar ile ilgili inceleme raporları hazırlayan ve bu işlemleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. İlgili sınav, ağır vasıta tecrübe sürücüsünün yeterliliklerinin, ulusal mesleki yeterlilik sistemine göre belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Yeterlilik Birimleri

Zorunlu Birimler:        

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2) Kalite Yönetim Sistemi

A3) İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi

A4) Son Kontrol ve Raporlama   

 

Seçmeli Birimler:         

B1: Tecrübe Sürüşü Öncesi Test İşlemleri

B2: Tecrübe Sürüşü Test İşlemleri

B3: Tecrübe Sürüşü Sonrası İşlemler

B4: Eğitim ve Geliştirme