PAGEV Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3

ULUSAL YETERLİLİK

12UY0069-3

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Mesleki Yeterlilikleri

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 03/04/2013 tarih ve 2013/26 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararıyla 1. kez; 15/06/2016 tarih ve 2016/38 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararıyla 2.kez revize edilmiştir