Ormancılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe ulusal yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla MYK ile Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) arasında imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (YERDEN)(Seviye 2), Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (YÜKSEKTEN)(Seviye 3) ve Alan Kılavuzu (Seviye 4) taslak yeterlilikleri hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

Söz konusu taslak yeterliliklere ulaşmak ve görüş bildirmek için tıklayınız.

Görüş alma süreci 28 Ekim 2016 tarihinde tamamlanacak olan ulusal yeterlilik taslakları, OR-KOOPtarafından gelen görüşler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra MYK Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Kaynak: http://www.myk.gov.tr