Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Sayısı 2017 İtibariyle 100'ü Aştı

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini ulusal yeterliliklere dayalı olarak gerçekleştirmek isteyen kuruluşların MYK’dan yetki alması gerekmektedir.

Sözleşmesi imzalanan kuruluşların yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için sözleşme kapsamındaki ulusal yeterlilikler özelinde "TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar" adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş olması gerekmektedir.
Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ya yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek durumundadır.

2017 Aralık itibariyle Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının sayısı 113'tür.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 113
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 101
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 238
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 181
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 15

İlgili Etiketler