VOC TEST Merkezleri İçin Hibe Programı

Voc-Test Merkezleri – II Hibe Programı UYEP-II Projesi bünyesinde uygulanan iki farklı hibe programından biri olup, 2010-2013 yıllarında uygulanan UYEP-I Projesi hibe bileşeni olan “VOC Test Merkezleri-I Hibe Programı”nın devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

Programın temel amacı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için bir önceki hibe programında desteklenmeyen 15 sektörlerde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak, Sınav ve Belgelendirme Merkezleri kurulmasını desteklemektir.

Uygulama süreci devam etmekte olan Hibe Programı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır. Programın başarıyla tamamlanması ile MYK tarafından belirlenen tüm sektörlerde ulusal yeterlilik sisteminin desteklenmesi ve sınav ve belgelendirmeye yönelik olarak kuruluşlara verilen desteklerde yaygınlaştırma sağlanmış olacaktır.

İlgili Etiketler