Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Onaylandı

Ticaret Sektöründe Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği, Ticaret Sektör Komitesinin 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüş, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur. Söz konusu ulusal yeterlilik, Yönetim Kurulumuzun 14.06.2017 tarih ve 2017/55 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

İlgili Etiketler