Ulusal yeterlilik (UY) nedir?

Ulusal yeterlilikler;

· Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

· Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

· Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden     geçmeleri gerektiğini açıklayan,

· MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

 Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı  olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

İlgili Etiketler