Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu nedir?

Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim kurumlarının akreditasyonu; yetkili bir kurum tarafından, eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri; MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları ve işçi, işveren aynı zamanda meslek kuruluşlarının da görüşleri alınarak MYK Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek olan eğitim akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır.

İlgili Etiketler