Ulusal Meslek Standardı (UMS) güncelleme süreci nasıl yürütülmektedir?

Güncelleme Taleplerinin Alınması

Ulusal meslek standartlarına yönelik güncelleme talepleri “Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Talep Formu” ile alınır. Ulusal meslek standartlarının yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçmeden de gerek görülmesi halinde ilgili taraflarca güncelleme talebinde bulunulabilir.

 

Güncelleme Yapılması

Güncelleme talebi değerlendirilir, güncellemeye gerek görülmediği durumlarda, karar gerekçeleriyle birlikte talepte bulunan kuruluşa bildirilir.

Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda meslek standartlarındaki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellemeler ilgili tarafların görüşüne sunulur. 

 

Sektör Komitesi İncelemesi

Güncellenen ulusal meslek standartları, değişiklikleri gösterir dokümanlar ile birlikte sektör komitesine sunulur.

 

Yönetim Kurulu Onayı ve Resmi Gazete’de Yayımlanma

Sektör komitesinde incelenip doğrulanan güncellenmiş ulusal meslek standartları MYK Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan güncellenmiş ulusal meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

İlgili Etiketler