Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar Nasıl Uygulanır?

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerini tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bir dizi kalite güvence unsuru uygulanmaktadır. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin kamuya açık bir şekilde sektör komiteleri tarafından doğrulanması, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere başvuran kuruluşların TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olması zorunluluğu, MYK tarafından gerçekleştirilen yetkilendirme, gözetim ve kapsam genişletme denetimleri ile programsız denetimler ve Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda alınan kayıtlar bu kalite güvence unsurları arasındadır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlarda uygulama birliğinin sağlanması ve sınav uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi hazırlanmıştır.

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İle İlgili Uygulama Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili Etiketler