Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?

Bu usul ve esasların amacı; 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunun Ek 1'inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılacak tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları görmek için tıklayınız.

İlgili Etiketler