MYK Sektör Komitelerinin görevleri nelerdir?

  • Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında öneride bulunmak.
  • Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek.
  • Taslak meslek standardı ve yeterlilikleri şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak.
  • Taslak meslek standardı veya yeterlilikleri hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu kuruma bildirmek ve kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak.
  • Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin kurum talepleri doğrultusunda diğer çalısmaları yapmak.

 
Sektör komitelerini görüntülemek için tıklayınız

İlgili Etiketler