MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ihtiyaç olmayan durumlar nelerdir?

  • Ustalık belgesi almış olanlar

  • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

İlgili Etiketler