MYK Enerji Sektör Komitesi 18. Toplantısını Gerçekleştirdi.

MYK Enerji Sektör Komitesi, Gazmer-Gazbir tarafından hazırlanan taslak yeterliliği ve MYK Çalışma grubu tarafından güncellenen ulusal yeterliliği görüşmek üzere 11 Aralık 2017 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Enerji Sektör Komitesinin on sekizinci toplantısı; dördüncü dönem için Sektör Komitesi Başkanlığına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Uğur YÜKSEL’in, Başkan vekilliğine ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Adem BOLAT’ın seçilmesi ile başlamıştır. Ayrıca, Komitede incelenen taslak Doğalgaz Sayacı Takma Sökme Elemanı (Seviye 3) ve güncellenen Plastik Kaynakçı (Seviye 3) yeterliliklerinin sektör komitesi kararları doğrultusunda revize edilerek MYK Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili Etiketler