Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi

Kimya, petrol, lastik ve plastik sektöründe MYK Yönetim Kurulu'nun 04/07/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3),  Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4), Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) ve Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) Ulusal Yeterliliklerinin değerlendirici ölçütlerinin revizyonuna yönelik talepler MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesinin 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 13. toplantısında değerlendirilerek söz konusu ulusal yeterliliklerin değerlendirici ölçütleri yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan revizyonlar MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmuş ve MYK Yönetim Kurulunun 15.06.2016 tarih ve 2016/38 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

MYK Yönetim Kurulu tarafından revize edilen ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.