Gıda Sektöründe 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı

"Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması" UYEP II Projesi VOC-Test Merkezleri–II Hibe programı kapsamında 14 farklı kuruluş 10 sektörde meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, ulusal yeterliliklere dayalı ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hibe almaya hak kazanmıştır.

Bu kapsamda,  Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Öz Gıda İş) ile Kurumumuz arasında 28 Haziran 2016 tarihinde Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında görevlendirilen Öz Gıda İş tarafından;

  • Sebze ve Meyve Konservesi İmalatı Operatörü (Seviye 4)
  • Kahvaltılık Tahıl Üretim Operatörü (Seviye 4)
  • Çeşni ve Baharat Üretim Operatörü (Seviye 4)
  • Sos Üretim Operatörü (Seviye 4)

taslak meslek standartları hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan taslak meslek standardına ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu taslak meslek standartları için görüş alma süreci 27 Ocak 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Öz Gıda İş tarafından, gelen görüşler doğrultusunda taslak standartlar gözden geçirildikten sonra MYK Gıda Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Kaynak: http://www.myk.gov.tr