Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?

Bu usul ve esasların amacı; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi sonunda belge sahiplerinin mesleki yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerinin tespit edilmesinde ve yeniden belgelendirilmelerinde izlenecek usul ve esasları belirlemektir. Bu usul ve esaslar, belgesini yenilemek isteyen Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yerine getirmeleri gereken iş ve işlemleri kapsar.

Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Etiketler