Doğrudan Hibe Programı

➤  Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı 20.07.2015 tarihinde başlatılmıştır. Doğrudan Hibe Programı "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)" Projesinin hibe bileşenlerinden biridir.

➤  Doğrudan Hibe Programı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 5 Milyon Euro tutarındaki Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapsamında bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilmeleri adına girdikleri sınav ve belgelendirme masraflarının 300 Euro’ya kadar olan tutarı AB tarafından desteklenmektedir.

➤  Hibe Programı kapsamında MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri karşılanacaktır.

 

Hibe Programı,

➤  İş piyasasındaki kaliteli iş gücünün belgelendirmesini,

➤  Ulusal Yeterlilik Sistemine ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine yönelik farkındalığın artırılmasını,

➤  İş piyasasındaki belgeli işçi sayısını ve işçilerin hareketliliğinin artırılmasını

hedeflemektedir.

 

Günümüze kadar;

➤  30.000'den fazla kişi Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programından yararlanmıştır.

➤  Hibe Programından karşılanan sınav ücretlerinin toplamı ~ 20 Milyon TL’dir.

 

Programdan kimler yararlanabilir?

Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavlara girerek başarılı olan tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

 

 

İlgili Etiketler