Belgelendirme Faaliyetlerindeki Kapsam Genişletme Süreci Nasıl İşlemektedir ?

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile akreditasyon sürecindeki belgelendirme kuruluşları sözleşme kapsamlarına ulusal yeterlilikler ekleyebilirler ve/veya kapsamlarından ulusal yeterlilikler çıkarabilirler.

Akreditasyon sürecindeki belgelendirme kuruluşları sözleşme kapsamlarına ulusal yeterlilik eklemek istediklerinde buna ilişkin talebini başvuru yazısı ile MYK’ya iletir. Başvurusu uygun bulunan kuruluşun sözleşme kapsamı yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın genişletilir.

MYK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kapsam genişletme ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Kapsam Genişletme Ön Sözleşmesi”  imzalanır.

Sözleşme imzalanan kuruluşun kapsam genişletme başvurusu yapabilmesi için sözleşme kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler) özelinde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ya kapsam genişletme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılacak inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonucunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşun yetki kapsamı yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın genişletilir.

İlgili Etiketler