Adalet ve Güvenlik Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Adalet ve Güvenlik sektörü dahilinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Arama Kurtarma Personeli (Seviye 5), Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni (Seviye 5), Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ve Kurtarma Dalgıcı (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi tarafından incelenerek, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 08.03.2017 tarihli ve 2017/26 sayılı kararıyla onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum/kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesini nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi almak için tıklayınız.