5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe; Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan ve 11.12.2009 tarih ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren beş adet Ulusal Meslek Standardı, revize edilmiş olup, 27/06/2016 tarih ve 29755 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde, Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe yayımlanan ve beş yıllık süresi dolan Ulusal Meslek Standartları, hazırlayan kuruluşlar tarafından yeniden değerlendirilmiş, gerekli güncellemeler yapılmış ve revize edilen standartlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 59’a ulaşmıştır.

Revize edilmiş standartlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Ön İplik Operatörü  (Seviye 3) 
Ön İplik Operatörü  (Seviye 4)
İplik Bitim İşleri Operatörü  (Seviye 3)
İplik Eğirme Operatörü  (Seviye 3)
İplik Operatörü  (Seviye 4)