3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler sektöründe; Biyologlar Dayanışma Derneği ve Eğitim sektöründe; Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER) tarafından hazırlanan meslek standartları, ilgili sektör komiteleri tarafından incelenerek MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 26/01/2017 tarihli ve 29960 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı  (Seviye 3)
Biyolog (Seviye 6)
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7)