20 Ulusal Meslek Standardı (UMS) Revize Edildi

İş ve Yönetim sektöründe; Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Elektrik ve Elektronik sektöründe; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), İnşaat ve Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe; Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri sektöründe; Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik sektöründe; Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren yirmi adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 29/11/2017 tarihli ve 30255 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları aşağıda olduğu gibidir. Revize Ulusal Meslek Standardı sayısı 118’e ulaşmıştır.

İdari İşler Uzmanı (Seviye 5)

Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6)

İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5

Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü (Seviye 3)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü (Seviye 4)

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3)

Ahşap Tornacı (Seviye 3)

Kereste İmalatçısı (Seviye 3)

Ahşap İskeletçi (Seviye 3)

Presçi (Mobilya) (Seviye 3)

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3)

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 3)

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

Boya Üretim Operatörü (Seviye 3)

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4)

Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4)

Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 5)

İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4)

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)

İlgili Etiketler