TURSAB SBM

Seyahat acentalarında çalışan ve çalışmak isteyen personelin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi amacıyla TÜRSAB Yönetim Kurulu kararı ile 24 Temmuz 2013’te TÜRSAB Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulmuş ve merkez TÜRSAB iştiraklerinden Tur-Pres Limited Şirketi Ankara şubesinde TS EN ISO/IEC 17024-2012 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına uygun şekilde yapılanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye’de, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. TÜRSAB, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda da belirtildiği gibi, kurumun en üst karar organı olan Genel Kurul üyesidir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanuna göre; Seyahat Acentacılığı mesleğinin meslek haritası çıkarılması ve ulusal meslek standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple; 27 Ocak 2010 tarihinde TÜRSAB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MYK arasında bir işbirliği protokolü imzalanmış, bu protokol çerçevesinde Seyahat Acentacılığı meslek haritası çıkarılarak seyahat acentaları personeline ilişkin ulusal meslek standartları belirlenmiştir. 

Bu standartlar ;

  • Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)
  • Seyahat Acentası Satış Görevlisi (Seviye 4)
  • Transfer Elemanı (Seviye 3)


09.08.2011 tarihinde,
Seyahat Acentası Yöneticisi (Seviye 6) ulusal meslek standardı ise 29.01.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak “Ulusal Meslek Standardı” niteliğinde yürürlüğe girmiştir.
Meslek standartları hazırlanırken ilgili 120 kurum ve kuruluş ile TÜRSAB üyesi tüm seyahat acentalarının görüşüne sunulmuştur.
Oluşturulan bu standartlar yardımıyla seyahat acentalarının, acenta çalışanlarının, gereken nitelik ve yeterlikte olması hedeflenmektedir.
Seyahat acentalarında çalışan veya çalışmak isteyen personelin ilgili ulusal meslek standardına uygun olduğunun, sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 14 Mart 2012 tarihinde MYK ile TÜRSAB arasında “Ulusal Mesleki Yeterlilik Hazırlama işbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 

22 Nisan 2013 tarihinde MYK Yönetim Kurulu kararı ile “Ulusal Mesleki Yeterlilikler” olarak yürürlüğe girmiştir.
Yeterlilik hazırlama sürecinde farklı seyahat acentalarında çalışan personel, seyahat acentası yöneticileri ve akademisyenlerle birlikte her meslek grubu için ayrı ayrı çalışılmış ve yeterlilikler yine bir ay süre ile tüm ilgili kurum kuruluşların görüşüne sunulmuş ve pilot sınavlarla da ölçülmüştür.
Seyahat Acentası Yöneticisi (Seviye 6) mesleki yeterliliği 4 Nisan 2013’de imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanmış, bir ay süre ile görüşe sunulmuş, pilot sınavlar ile ölçülmüştür. Düzenlenen yeterlilik 25 Haziran 2014 tarihinde MYK Yönetim Kurulu kararı ile “Seyahat Acentası Yöneticisi Ulusal Mesleki Yeterliliği” olarak yürürlüğe girmiştir.
TÜRSAB Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17024’e göre akredite olmayı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu olarak yetkilendirilmeyi amaçlamakta bunun için de hızla akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir.
Halen, TÜRSAB Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nde akreditasyon çalışmaları, performansa dayalı sınavlarda kullanılmak üzere yazılım hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.