MEYESER

MEYESER’in Amacı 
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği olarak genel amacımız; yayıncılık sektörünün gelişiminde ve sayısal yayıncılığa geçiş sürecinde ihtiyaç duyulacak olan nitelikli insan kaynağının oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mesleki standartlarının ve yeterliliklerin belirlenmesi ve gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlar ile sektördeki tüm mesleklerle ilgili sertifikasyonun sağlanması hedeflenmektedir.