KİPLAS

KİPLAS, kimya sektöründeki önemli bir organizasyon olarak işletme ve işveren problemlerini çok geniş bir açılımda ele alarak, işkolu, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede “network”ler ile üyelerinin en iyi şekilde bilgilenmesi, temsil edilmesi, ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına her an hazır olmasını sağlayacak bir hizmeti sunma gayreti içindedir.

Bu bağlamda, bir taraftan geleneksel misyonu olan toplu iş sözleşmesi, dava takibi, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularını içeren ve firmaların bireysel çalışma ilişkilerini yönlendiren İnsan Kaynakları Yönetim açılımını da kapsayan “Hukuk ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü” servisi yeniden yapılandırılarak, rekabet hukuku, marka-patent, ticari davalar vb. genişletilmiş hizmet yelpazesi içinde hizmet vermeye devam etmektedir.